Aankondiging ALV

Beste leden,

Binnenkort vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats. Wil je meepraten over de ontwikkeling van onze vereniging? Heb je goede ideeën waarmee we als vereniging aan de slag kunnen? Of wil je je wellicht kandidaat stellen als penningmeester? (Ja, we zoeken nog steeds...)

Kom dan op dinsdag 29 oktober 2019 om 20:30 uur naar het Sporthuis voor de ALV.
Twee weken vóór de vergadering worden alle stukken (jaarverslag, begroting, notulen van de vorige ALV, agenda) naar alle leden gemaild.

Hopelijk tot dan! 

Groeten van het bestuur,
Mariken, Eeske, Peter, Hans en Jos.