ALV 2021

Op dinsdag 12 oktober 2021 is onze Algemene Ledenvergadering in zaal Eijk van het Sporthuis in Odijk. Alle leden zijn welkom, we starten om 20:30 uur. De agenda, begroting en jaarverslagen zijn per mail naar de leden verstuurd. Neem deze ajb zelf uitgeprint mee als je dat nodig vindt. Om papierverspilling te voorkomen leggen we geen stapel neer. 

Tot dan!

Groeten van het bestuur.